Kontakt z akcjonariuszem

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, City Parking Group S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza (UAB PARKDEMA) o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego ...

Czytaj więcej

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, City Parking Group S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza (UAB PARKDEMA) o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego ...

Czytaj więcej

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, City Parking Group S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza (UAB PARKDEMA) o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego ...

Czytaj więcej

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, City Parking Group S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza (UAB PARKDEMA) o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego ...

Czytaj więcej

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, City Parking Group S.A. (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariusza (UAB PARKDEMA) o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego ...

Czytaj więcej