Intelligent Parking System

<– Wróć do oferty


Idea IPS jest prosta: miasto to inteligentny organizm urbanistyczny, potrafiący sam wskazać kierowcy wolne miejsce parkingowe dzięki działającej w realu i przestrzeni wirtualnej wyszukiwarce. Taką właśnie wyszukiwarką jest IPS. Składa się na niego szereg elementów.

 

FastPrk monitoruje miasto za pomocą czujników w podłożu, a płynące z nich sygnały przekazywane są zarówno do znaków zmiennej treści, jak i na aplikację zainstalowaną na telefonach kierowców.

CityParkApp umożliwia nie tylko znalezienie miejsca, ale również bezgotówkowa opłatę, a nawet rezerwację.

m-Parkingi. W ramach IPS możliwe jest wsparcie przestrzeni parkingowej należącej do miasta przez niewielkie, w pełni zautomatyzowane m-Parkingi. To właśnie tam możliwa jest rezerwacja miejsca za pomocą CityParkApp. m-Parking jest obiektem należącym do prywatnego właściciela, lecz działa w ramach IPS i administrowany jest przez City Parking Group.

 

Poprzez eliminację pojazdów krążących powoli w poszukiwaniu miejsc parkingowych
Intelligent Parking System ma realny wpływ na:

  • zwiększoną płynność ruchu w centrach miast i na ich obrzeżach,
  • lepsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej,
  • usprawnienie pracy inteligentnej sygnalizacji,
  • większe bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów,
  • ekonomiczne wykorzystanie miejsc parkingowych,
  • zwiększenie wpływów ze Stref Płatnego Parkowania.