pro publico bono

City Parking Group ponownie sponsorem Ostrołęckich Spotkań z Piosenką Kabaretową OSPA.


Ospa to przede wszystkim konkurs, który przez lata pomógł w wykreowaniu wielu obecnych gwiazd sceny kabaretowej. Biorą w nim udział soliści i zespoły kabaretowe, stojący u progu kariery, wykonawcy profesjonalni oraz uzdolnieni amatorzy z różnych stron kraju. Ale ważne są także koncerty towarzyszące, dające widzom porcję rozrywki na wysokim poziomie, w których występują artyści zawodowi. Ospa odbywa się od 1985 roku.

19 listopada odbyła się 32. edycja imprezy. W konkursie wystąpiło 11 „podmiotów''. Jury w składzie; Olga Bończyk, Teresa Drozda i Krzysztof Jaślar jednomyślnie wybrało kabaret A Jak! z Krakowa na zdobywcę Grand Prix. Koncert konkursowy prowadził Piotr Gomulec. Po konkursie wystąpił Artur Andrus z zespołem oraz Grupa MoCarta.