PARKINGI

Strefy płatnego parkowania

Strefy płatnego parkowania

Projektowanie Stref Płatnego Parkowania (SPP), w tym:

 • rozpoznanie problemów i potrzeb parkingowych aglomeracji miejskich,

 • uzyskanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń,

 • optymalne rozmieszczenie urządzeń parkingowych na terenie miasta,

 • dobór odpowiednich urządzeń parkingowych i ich instalacja

 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

 • wdrożenie systemu informatycznego niezbędnego do zarządzania, kontroli i obsługi SPP

 • organizacja i wdrożenie systemu kontroli wnoszonych opłat za parkowanie,

 • organizacja Biura Obsługi Klienta.

Bieżąca obsługa Stref Płatnego Parkowania:

 • administracja, kontrola i pobór opłat

 • stały serwis techniczny urządzeń i systemu,

 • stały monitoring urządzeń Stref Płatnego Parkowania z wykorzystaniem GSM; GPRS; WAP,

 • kontrola wnoszenia opłat parkingowych (w formie elektronicznej za pomocą przenośnych komputerów z drukarką),

 • prowadzenie bazy danych pojazdów, których kierowcy nie uiścili opłat parkingowych,

 • utrzymanie miejsc parkingowych w czystości (oczyszczania, odśnieżanie),

 • utrzymanie oznakowania Stref Płatnego Parkowania,

 • wybór alternatywnych sposobów uiszczania opłat parkingowych ( bilon, karty do parkometrów, uniwersalne karty miejskie),

 • sprzedaż abonamentów uprawniających do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania,

 • prowadzenie Biur Obsługi Klienta, i prowadzenie punktów reklamacyjnych,

 • bieżące jak i czasowe informacje na temat przepustowości,

 • zajętości miejsc parkingowych.

Inwentaryzacja istniejącego oznakowania pionowego i poziomego

 • Projekty organizacji ruchu z uwzględnieniem rozwoju miast i natężenia ruchu

 • Projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

 • Pomiary poziomu natężenia ruchu na skrzyżowaniach głównych ciągów komunikacyjnych i przejazdach kolejowych

 • Analiza zapotrzebowania na miejsca postojowe w centrach miast,

 • Studia wykonalności w zakresie obsługi komunikacyjnej dla ruchu miejskiego, turystycznego.

City Parking Group jest największym, autoryzowanym dostawcą kompleksowego systemu „SYSTEmEG” do zarządzania obsługą Stref Płatnego Parkowania, przeznaczonego głównie dla podmiotów administrujących płatnymi miejscami postojowymi w Strefach Płatnego Parkowania.


Parkingi pozastrefowe

Organizacja i zarządzanie parkingami zamkniętymi: głównie w sąsiedztwie:

 • hoteli,

 • szpitali,

 • lotnisk,

 • urzędów,

 • centrów handlowych,

 • szkół,

Projektowanie, budowa i instalacja całej infrastruktury parkingowej oraz:

 • uzyskanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń,

 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego


Bezpieczny Parking - parkingi strzeżone

Bezpieczny Parking to miejsce, gdzie wszystko jest pod kontrolą, dokumentowana jest każda obecność, a kierowcy mają pewność, że ich pojazdy są absolutnie bezpieczne oraz odnoszą wrażenie, że wszystko działa  tu sprawniej i szybciej, ponieważ na tym parkingu ...są zupełnie sami. Cała obsługa i nadzór obiektu mają charakter zdalny.

Uruchomione właśnie przez City Parking Group pierwsze Pilotażowe Bezpieczne Parkingi abonamentowe, składają się z systemu monitorującego, ogrodzenia, automatyki wjazdowej i wyjazdowej oraz zweryfikowanego i korzystnego dla właściciela i kierowców ubezpieczenia. Obiekt taki jest kontrolowany i obsługiwany zdalnie, bez konieczności zatrudniania na nim personelu, co zwiększa zyski operatora.

W ramach systemu miejsca parkingowe zostają objęte centralnym monitoringiem 24h, który w razie konieczności natychmiastowo wysyła ekipę interwencyjną.

Kamery skoncentrowane wyłącznie na tym bezobsługowym obiekcie szybko wychwytują każdą przebywającą tam osobę – operator wzmacnia automatycznie czujność i w razie wątpliwości błyskawicznie wysyła pomoc.

Kompletność  techniczno-prawna oferowanego pakietu gwarantuje, że objęty nim parking abonamentowy nadal zachowuje status parkingu strzeżonego.

Już wkrótce kolejnym rozwiązaniem w ramach usług Bezpiecznego Parkingu będzie parking abonamentowo - rotacyjny, łączący zalety obu typów obiektów poprzez możliwość wnoszenia opłat za pomocą aplikacji mobilnej CityPark App, której zadaniem jest też pozyskiwanie klientów, czyli naprowadzanie kierowców poszukujących miejsca lub chcących dokonać rezerwacji.

Dla operatora Bezpieczny Parking to przede wszystkim korzyści:

 • pełne ubezpieczenie pozwalające zachować status park strzeżonego,
 • lepsze warunki umowy ubezpieczeniowej niż w przypadku samodzielnych negocjacji z ubezpieczycielem,
 • sprawdzony pakiet i przetestowane rozwiązania bogatsze o doświadczenia z Europy Zachodniej,
 • dostosowanie parkingu operatora do rosnących standardów wielu dzielnic i osiedli,
 • eliminacja bezpośrednich kosztów ludzkich związanych z zatrudnianiem obsługi 24h,
 • szybsza obsługa kierowców oraz eliminacja sytuacji oczekiwania na obsługę,
 • reklama i PR parkingu związane z promocją usługi własnej City Parking Group,
 • wysokiej klasy monitoring gwarantujący lepszy nadzór i wyższej jakości dokumentację,
 • profesjonalne zabezpieczenia,
 • estetyka rozwiązania,
 • profesjonalne centrum monitoringu, skoncentrowane na parkingu operatora i nie obciążające uwagi innymi obiektami,
 • wykluczenie odpowiedzialności operatora z tytułu uszkodzeń pojazdów powstałych poza parkingiem, dzięki skanowaniu przez kamery dokumentujące stan wjeżdżającego samochodu,
 • brak dostępu osób trzecich,
 • pełna dokumentacja filmowa obecności ekip interwencyjnych, technicznych, porządkowych oraz samych kierowców i towarzyszących im osób,
 • błyskawiczna reakcja grup interwencyjnych, dzięki wyczuleniu monitoringu na każdy ruch na obiekcie,
 • możliwość prowadzenia przez operatora stałej polityki cenowej dzięki stabilnym, przewidywalnym kosztom,
 • pozyskiwanie klientów poprzez aplikację mobilną w przypadku dostępnej wkrótce opcji abonamentowo-rotacyjnej.