Projektowanie, zarządzanie i serwis płatnych oraz strzeżonych parkingów samochodowych

PARKINGI

Strefy płatnego parkowania

Strefy płatnego parkowania dla samochodów

Projektowanie, zarządzanie, obsługa i serwis płatnych parkingów dla samochodów - City Parking Group, oferuje:

 • rozpoznanie problemów i potrzeb odnośnie płatnego postoju dla samochodów aglomeracji miejskich oraz uwzględnienie ich w projekcie,

 • uzyskanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń,

 • optymalne rozmieszczenie urządzeń na terenie miasta,

 • dobór odpowiednich urządzeń i ich instalacja,

 • zaprojektowanie oraz wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

 • wdrożenie systemu informatycznego niezbędnego do zarządzania, serwisu, kontroli i obsługi SPP dla samochodów,

 • organizacja, wdrożenie systemem do zarządzania, a także kontrolą wnoszonych opłat,

 • organizacja Biura Obsługi Klienta.

Bieżąca obsługa i serwis Stref Płatnego Parkowania dla samochodów:

 • zarządzanie, kontrola oraz pobór płatności,

 • zarządzanie stałym serwisem technicznym urządzeń i systemu,

 • stały monitoring, a także serwis urządzeń Stref Płatnego Parkowania z wykorzystaniem GSM; GPRS; WAP,

 • kontrola uiszczenia płatności od osób zostawiających samochód(w formie elektronicznej, za pomocą przenośnych komputerów z drukarką),

 • zarządzanie, serwis i obsługa bazy danych, zawierających dane samochodów, których kierowcy nie dokonali płatności),

 • utrzymanie miejsc w czystości(serwis obejmujący oczyszczanie, odśnieżanie),

 • utrzymanie oznakowania Stref Płatnego Parkowania,

 • wybór obsługiwanych sposobów płatności(bilon, karty do parkometrów, uniwersalne karty miejskie),

 • wygodne abonamenty w korzystnej cenie, pozwalające zostawić samochód na terenie SPP,

 • zarządzanie Biurem Obsługi Klienta, prowadzenie punktów reklamacyjnych,

 • bieżące, jak i czasowe informacje na temat przepustowości,

 • zarządzanie informacjami dotyczącymi zajętości miejsc.

Inwentaryzacja oraz serwis istniejącego oznakowania pionowego i poziomego:

 • uwzględnienie w projekcie rozwoju aglomeracji miejskiej oraz prognozy natężenia ruchu samochodowego,

 • projekty tymczasowej organizacji ruchu samochodowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

 • pomiary poziomu natężenia ruchu na skrzyżowaniach głównych ciągów komunikacyjnych i przejazdach kolejowych,

 • określenie w projekcie liczby potrzebnych miejsc w obrębie centrum miasta,

 • analiza możliwości zrealizowania obsługi komunikacyjnej w zakresie ruchu turystycznego i miejskiego.

„SYSTEmEG” służy do zarządzania i obsługi Stref Płatnego Parkowania dla samochodów. Firma City Parking Group jest jego największym, autoryzowanym dostawcą. Dzięki niemu można wygodnie zarządzać miejscami należącymi do SPP.


Parkingi pozastrefowe

Płatne obiekty pozastrefowe

Organizacja i zarządzanie obiektami zamkniętymi, głównie w sąsiedztwie:

 • hoteli,

 • szpitali,

 • lotnisk,

 • urzędów,

 • centrów handlowych,

 • szkół,

Projektowanie, budowa oraz instalacja całej infrastruktury oraz:

 • uzyskanie wymaganych uzgodnień lub zezwoleń,

 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.


Bezpieczny Parking - parkingi strzeżone

Bezpieczny Parking – płatny obiekt strzeżony

Są tak zaprojektowane, by stanowiły przestrzeń, w której wszystko znajduje się pod kontrolą. Obecność każdego człowieka jest dokumentowana, dzięki czemu właściciele samochodów mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Dzięki zdalnej, automatycznej obsłudze, mogą mieć wrażenie, że są sami, a mimo tego, obiekt funkcjonuje sprawnie i szybko.

 

City Parking Group zrealizowała niedawno swoje pierwsze projekty, które są pilotażowymi Bezpiecznymi Parkingami abonamentowymi. Każdy z nich jest wyposażony w nowoczesny system monitorujący, automatykę wjazdową oraz wyjazdową ułatwiające zarządzanie, a także solidne ogrodzenie oraz ubezpieczenie korzystne zarówno dla właściciela, jak i kierowcy. Obsługa płatnego obiektu przebiega zdalnie, dzięki czemu nie trzeba na nim zatrudniać personelu. Jest to oszczędność, która przekłada się na maksymalizację zysków operatora.

 

Centralny monitoring 24, gdy tylko wykryje coś niepokojącego, natychmiast wysyła ekipę interwencyjną. Jego kamery skupione są jedynie na bezobsługowym obiekcie, dzięki czemu mogą szybko wychwycić każdą obecną w nim osobę. Kiedy tak się stanie, operator automatycznie zwiększa czujność i w razie problemów wysyła pomoc. 

Pakiet jest tak zaprojektowany, by zapewniać korzystne rozwiązania techniczne, jak i prawne, ułatwiające zarządzanie, serwis oraz obsługę, a także zapewniający status obiektu strzeżonego.

 

Staramy się dostosowywać nasze projekty do potrzeb klientów, dzięki czemu w ramach usług Bezpiecznego Parkingu niedługo wprowadzimy nowy projekt, jakim jest obiekt abonamentowo-rotacyjny. Będzie on łączył zalety obu typów ofert. 

Projekt zapewni np. możliwość uiszczenia płatności przez aplikację CityPark App, która pozyskuje klientów i naprowadza
ich na wolne miejsca lub umożliwia ich rezerwację.

 

Dla operatora Bezpieczny Parking to przede wszystkim korzyści:

 • status obiektu strzeżonego i pełne ubezpieczenie z nim związane,
 • lepsze warunki, niż w przypadku indywidualnych negocjacji z firmą ubezpieczeniową,
 • rozwiązania, które zapewniają wygodne zarządzanie, serwis i obsługę, które doskonale sprawdziły się w krajach Europy Zachodniej,
 • jest zaprojektowany tak, by dostosować się do standardu rozwijających się dzielnic i osiedli,
 • brak bezpośrednich kosztów, które generuje zatrudnianie obsługi 24h,
 • eliminacja kolejek, przekładająca się na sprawne zarządzanie i obsługę kierowców,
 • PR i reklama wynikające z promocji usługi City Parking Group,
 • nowoczesny monitoring, który zapewnia nadzór i dokumentacje na wysokim poziomie,
 • efektywne zabezpieczenia,
 • rozwiązania zaprojektowane, by zachęcać klientów wysoką estetyką,
 • centrum monitoringu, którego uwaga nie jest obciążona na innych obiektach, jedynie na obiekcie operatora,
 • system kamer, które dokumentują stan wjeżdżającego samochodu, tym samym wykluczając odpowiedzialność operatora w przypadku uszkodzeń pojazdów, które powstały poza terenem,
 • uniemożliwienie dostępu osobom trzecim,
 • dokumentację filmową z każdorazowej obecności ekipy interwencyjnej, serwisowej, porządkowej, a także kierowców i osób, które im towarzyszą,
 • monitoring wyczulony na każdy ruch na terenie obiektu, pozwalający na błyskawiczną reakcję grup interwencyjnych,
 • przewidywalne koszty, które przekładają się na możliwość prowadzenia stałej polityki cenowej,
 • aplikacje mobilną, która pozyska klientów, a niedługo będzie wyposażona w opcję abonamentowo-rotacyjną.