AKTUALNOŚCI

Kolejne miasto na mapie Stref Płatnego Parkowania obsługiwanych przez City Parking Group! Nasza firma wygrała postępowanie przetargowe i podpisała umowę na zorganizowanie i administrowanie SPP na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 


Umowa będzie realizowana w latach 2021 – 2024. W jej ramach City Parking Group dostarczy fabrycznie nowe urządzenia, które w odróżnieniu od obecnie stosowanych w Piotrkowie Trybunalskim, będą umożliwiały dokonywanie płatności kartą. Nasza firma będzie zarządzała całością procesów związanych z kontrolą i rozliczaniem pobranych opłat, serwisem technicznym oraz obsługą klienta.