AKTUALNOŚCI

City Parking Group S.A., lider wśród operatorów parkingów w Europie Centralnej ma nowego inwestora – fundusz infrastrukturalny zarządzany przez Lords LB Asset Management

 

Energy and Infrastructure SME Fund zarządzany przez Lords LB Asset Management, z siedzibą w Wilnie na Litwie, inwestujący w sektory energii i infrastruktury w krajach bałtyckich i w Polsce, nabył 100% akcji spółki City Parking Group S.A., głównego operatora branży parkingowej, w Europie Centralnej i Wschodniej. City Parking Group, dostarczając usługi w ponad 90 lokalizacjach w Polsce, Republice Czeskiej oraz na Słowacji, obsługuje ponad 165 tysięcy miejsc parkingowych, w sektorach on-street i off-street.

 


"Misją spółki City Parking Group jest zapewnienie pełnego zakresu rozwiązań parkingowych oraz dostarczanie usług klientom w ciągle zmieniającym się sektorze mobilności miejskiej" – powiedział Michał Wikliński, Prezes Zarządu spółki City Parking Group. „Odpowiadając na potrzeby klientów nasza firma do tej pory rozwijała się niezwykle dynamicznie. Aktualnie, mając wsparcie nowego inwestora, cieszymy się mogąc przejść do kolejnego etapu rozwoju spółki - obok naszych tradycyjnych bezkonkurencyjnych usług w branży parkingowej, proponujemy zarówno zaawansowane technologicznie rozwiązania dla miast, jak i inwestycje na szeroką skalę w takie projekty, jak parkingi wielopoziomowe, również oparte na zasadach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

 

Nowoczesne miasta w naszym regionie Europy, niezależnie od kraju stają przed podobnymi, coraz bardziej złożonymi wyzwaniami, polegającymi na zapewnieniu trwałych i sprawnych rozwiązań w zakresie mobilności. Sposób podróżowania oraz oczekiwania podróżnych cały czas się zmieniają, stąd operatorzy branży parkingowej muszą dostosowywać swoje usługi do nowych modeli powiązanych z nowoczesnymi rozwiązaniami komunikacji publicznej, wspólnymi przejazdami, dynamicznym wzrostem liczby samochodów z napędem elektrycznym, oraz istotnym rozwojem infrastruktury związanej z ruchem pieszych i rowerów. Celem dla City Parking Group jest wspieranie podmiotów podejmujących decyzje w zakresie wdrażania  projektów dotyczących unowocześniania miast w naszym regionie.

 

„City Parking Group w wymiarze regionalnym z sukcesem wypracowało modele współpracy i relacje biznesowe z klientami z sektora publicznego oraz prywatnego w zakresie zarządzania ich potrzebami w obszarze polityki parkingowej” – powiedział Jonas Kimontas, Dyrektor Zarządzający funduszem Energy and Infrastructure SME Fund w Lords LB Asset Management. "Z niecierpliwością rozpoczynamy naszą współpracę z zespołem zarządzającym, żeby wspierać City Parking Group w dalszym rozwoju biznesu oraz w zaoferowaniu nowoczesnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby rynku."

 

City Parking Group zachowa swoją siedzibę w Polsce, w Grudziądzu. Warunki zawartej umowy nie są ujawnione.

 

O City Parking Group:

 

City Parking Group jest pierwszą i jednocześnie największą w regionie firmą, dostarczającą usługi zarządzania parkingami zarówno dla klientów publicznych oraz prywatnych. Spółka zapewnia kompleksowe, wnoszące wysoką wartość dodaną rozwiązania parkingowe, a także unikalne ekspertyzy, doskonalone w trakcie ponad 20-letniej obecności na rynku.

 

O Energy and Infrastructure SME Fund:

 

Energy and Infrastructure SME Fund jest zarządzany przez Lords LB Asset Management – dostawcę usług zarządzania inwestycjami dla klientów instytucjonalnych i dużych inwestorów indywidualnych. Lords LB Asset Management jest licencjonowane oraz nadzorowane przez Bank Litwy. Założony w roku 2008, Lords LB Asset Management, skupia swoją działalność na rynku nieruchomości oraz strategiach inwestycyjnych w sektorze kapitału prywatnego. Aktualnie spółka zarządza 14 funduszami a całkowita wartość aktywów zarządzanych przez fundusze na koniec czerwca 2017 osiągnęła 324 milionów Euro.

 

Energy and Infrastructure SME Fund został założony 5 lipca 2016 roku, w celu inwestowania w aktywa w sektorach energetyki i infrastruktury. Celem funduszu jest konsekwentne dostarczanie inwestorom zysków inwestycyjnych powyżej wskaźników rynkowych poprzez zapewnienie wzrostu wartości kapitału oraz rentowności zainwestowanych środków, przy zachowaniu umiarkowanego profilu ryzyka. Docelowa wielkość funduszu to 75 milionów Euro.