Powrót do aktualności

Wygrany przetarg w Słupsku


Spółka City Parking Group S.A. pozostanie operatorem strefy płatnego parkowania w Słupsku do 31.08.2024.

Oprócz opłaty bilonem oraz kartą płatniczą kierowcy będą mieli możliwość uiszczenia opłaty za parkowanie poprzez BLIK. Parkomaty Flowbird, które zdążyły wpisać się w miejski krajobraz nadal będą służyły kierowcom w opłacie miejsca postojowego. Użytkowników Strefy Płatnego Parkowania zachęcamy do korzystania z aplikacji mobilnej CityParkApp, której funkcjonalność potwierdza wielu zadowolonych klientów.

 

EN:

City Parking Group S.A. will remain the operator of the paid parking zone in Słupsk until August 31, 2024.

In addition to paying with coins and a payment card, drivers will be able to pay for parking via BLIK. Flowbird parking meters, which have managed to fit into the urban landscape, will still be used by drivers to pay for a parking space. Users of the Paid Parking Zone are encouraged to use the CityParkApp mobile application, the functionality of which is confirmed by many satisfied customers.